Cercar en aquest blog

dimecres, 23 de maig del 2012

CONTINGUTS EXAMEN UNITATS 1, 2 GEO

DATES EXAMENS
1D, 1B, 1C :  1 JUNY
1A: 4 JUNY
IMPORTANT: PORTEU EL DOSSIER (UNITATS 6,7,1,2)
CONTINGUTS:
- Estructura de la Terra.
- Moviments de la Terra. (Estacionalitat, duració...).
- La Lluna i fases de la Lluna.
- Els eclipsis.
- (convé llegir el tema sencer, també els continguts d'hora B)
- Les capes de l'atmosfera.
- Factor que determinen el temps i el clima.
- Els instruments dels meteoròlegs (p.32).
- Els mapes isobàrics (anticiclons, depressions, fronts, vents,...).
- Brisa diürna i nocturna.
- Diagrames ombrotèrmics.
- Clima de Catalunya. (esquema d'hora B)
- (convé llegir el tema sencer i fer una ullada a les activitats fetes).
                                                                                  ànims!!!