Cercar en aquest blog

dimarts, 18 de febrer del 2020

Examen Unitat 9. Les plantes

La propera setmana fem l'examen del regne vegetal, els continguts essencials són:
- Classificació del regne vegetal.
- Molses: classificació, parts i cicle.
- Falgueres: classificació, parts i cicle.
- Característiques de les Gimnospermes i de les Angiospermes.
- Els òrgans vegetals.
- La Nutrició de les plantes (fotocòpia i llibre).
- La Reproducció de les plantes (fotocòpia i llibre). Parts de la flor.

Activitats per practicar:
1. Escriu el nom de les parts indicades:
2.Identifica el següent organisme i les parts més importants i explica dibuixant el que calgui el seu cicle vital:
3. Respon a les següents preguntes de la nutrició vegetal:
a. Quins gasos entren a la planta quan fa la fotosíntesi? Per on entren?
b. Quin orgànul s’encarrega de fer la fotosíntesi a les plantes?
c. Quins elements s’uneixen per formar els sucres? I que s’allibera quan es formen? 
d. Per a què serveix que les plantes facin la respiració? La fan durant el dia?
e. Sense les sals minerals es pot fer la nutrició de les plantes?

4. Explica quin paper tenen les següents "estructures" en el procés de reproducció de les angiospermes:
- Estigma
- Tub pol·línic
- Corol·la
- Embrió
- Cotilèdon