Cercar en aquest blog

dimarts, 19 de desembre del 2017

Recerca de Nadal: l'Antàrtida

A classe us donaré instruccions...
 Pràctica aire fred aire calent

Fa uns dies vàrem fer uns experiments arran dels continguts de meteorologia, l'aire fred i el calent tenen un comportament diferent, en escalfar l'interior d'un Erlenmeyer el globus s'inflava. Amb l'aigua, en tractar-se també d'un fluid, passa quelcom semblant, en barrejar aigua freda i calenta, ambdues tenyides, observàrem una distribució en capa, amb la freda a sota.


 

divendres, 15 de desembre del 2017

Orientacions examen Meteorologia, 19 de gener

Aquí us deixo els apartats que hem treballat per a preparar l'examen:
- Estructura de l'atmosfera: capes i característiques principal
- Principals components de l'atmosfera
- L'Efecte hivernacle
- Concepte i mesura de la Pressió atmosfèrica
- Interpretació de mapes isobàrics: anticiclons, depressions, fronts, vents, etc...
- Humitat (rosada, gebre), què són els núvols i tipus de precipitacions
- Brises marines

Us deixo imatges perquè practiqueu l'anàlisi de mapes:
Resultado de imagen de mapa isobàric catalunya

dimecres, 8 de novembre del 2017

Orientacions Examen Terra

El proper 17 de novembre fem examen, aquí teniu els punts destacats:
- Característiques de la Terra
- Les estacions (causes, equinoccis..)
- La Lluna i les Fases de la Lluna
- Els Eclipsis
- Les marees
- La Geosfera
- Reconeixement de diferents formes de relleu al mapa mundi

dimecres, 4 d’octubre del 2017

Orientacions Examen 13 d'Octubre

Nois i noies, aquí us deixo els apartats més importants per preparar l'examen:
- Components de l'Univers.
- Unitats en l'astronomia (U.A., any llum) amb petits càlculs.
- Moviments de la Terra (pla de l'eclíptica...).
- Identificació dels planetes del Sistema Solar i característiques bàsiques (treballades a les fitxes de classe).
- El Sistema Solar:

dimecres, 7 de juny del 2017

DEURES ESTIU 17

Aquí teniu els deures de C.Naturals, obligatoris per aquells alumnes amb avaluacions pendents pel setembre (així poden preparar les recuperacions donat que sortiran d'aquestes preguntes), molt "convenients" per alguns que ja ho tenen indicat i opcionals per a la resta. Al setembre es recullen i valorarem molt positivament el fet de fer-los!!

Éssers vius
1. Fes una taula explicativa dels regnes amb exemples.
2. Explica quines són les tres funcions vitals dels éssers vius. Si trobéssim un ésser que es reprodueix però
no es pot nodrir ni es relaciona amb el medi, el consideraríem un ésser viu?
3. Descriu la reproducció sexual i posa un exemple d’organismes que es reprodueixin així.
4. Quina és la diferència entre substàncies orgàniques i inorgàniques? Esmenta les substàncies
inorgàniques que hi ha en els éssers vius.
5.Respon les preguntes sobre les cèl·lules:
a) Qui va descobrir la cèl·lula i quan?
b) Què fa falta per veure les cèl·lules?
Respon les preguntes següents sobre els tipus de cèl·lules:
a) Quins són els dos tipus de cèl·lules, segons si tenen nucli o no?
b) Quins són els dos tipus de cèl·lules amb nucli? En què es diferencien?
6. Digues quins éssers vius tenen cèl·lules vegetals o animals..
7. Descriu una causa de la pèrdua de la biodiversitat.

Vertebrats
1.Què diferencia els animals vertebrats dels invertebrats? Posa un exemple de cada grup d’animals.
2.Quins són els cinc grups de vertebrats? Escriu-los. A continuació, descriu, per a cadascun
d’aquests grups, la característica que consideres més important i que serveix per diferenciar-los
de tots els altres grups.
3.Els peixos són ovípars o vivípars? Justifica la resposta.
4.Quin grup de vertebrats són poiquiloterms? Què vol dir la paraula poiquiloterm?
5.Què cobreix el cos dels ocells? Com es reprodueixen els ocells?
6.Explica la metamorfosi dels amfibis.
7.Respon les preguntes sobre els rèptils:
a) Què cobreix el cos dels rèptils?
b) Tots els rèptils tenen potes? Quins no en tenen?
8. Descriu les característiques essencials dels ocells relacionades amb el vol.
9. Respon les preguntes següents sobre els mamífers:
a) Els mamífers són vivípars? Per què?
b) Què vol dir que els mamífers són homeoterms?
c) Què diferencia el grup dels éssers humans d’altres mamífers?
10.Menciona les característiques pròpies dels peixos.

Invertebrats
1.Digues a quins grups pertanyen els següents invertebrats:medusa, estrella de mar, cargol, aranya, esponja.
2. Què és un animal invertebrat? Per què diem que no podem definir els invertebrats, com a grup, per «allò
que tenen», sinó que els definim per «allò que no tenen»?
3. Quin és el grup d’animals més extens? A quines zones del nostre planeta els podem trobar?
4. Els invertebrats poden tenir esquelet? Posa’n un exemple.
5. Explica com és el cos dels artròpodes.
6. Indica per què es pot dir que les esponges (porífers) són animals primitius i senzills. Compara’ls amb
un insecte i escriu una frase en què resumeixis les conclusions que n’has tret.
7. Què és un cuc? On viuen els cucs? Esmenta els tres tipus de cucs.
Quins són els quatre grups d’artròpodes? D’aquests, quins és el grup més ampli?
8. Classifica el grup dels mol·luscs amb exemples.
8
Plantes i fongs
1.Dibuixa i explica les característiques de les molses i les falgueres.
2. Quines són les característiques que comparteixen un pi i una falguera que ens permet classificar-los tots dos en el regne de les plantes?
3. Dibuixa el model d’una planta i descriu-ne les parts més importants i per a què serveixen.
4. Què és una flor? Dibuixa amb les seves parts. Què és un fruit? Què és una llavor?
5. Explica el cicle vital d’una planta.
6. Respon les preguntes següents sobre la nutrició de les plantes.
a) Què és la fotosíntesi?
b) Què és la clorofil·la?
c) Les plantes poden fer la fotosíntesi de nit? Per què?
d) En què es diferencien la fotosíntesi i la respiració?
e) Què és la saba bruta? I la saba elaborada?
7.Defineix els termes següents:
a) Sorus.
b) Transpiració.
c) Caliptra.

Moneres i protoctistes

1. Què són els bacteris? On els podem trobar? Tenen alguna utilitat per a les persones?
2. Què són els protozous? On es troben? N’hi ha cap que causi malalties?
3. Identifica a quin tipus d’éssers vius ens referim a continuació:
a) Unicel·lulars, heteròtrofs, amb cèl·lula eucariota i es desplacen per mitjà de flagels, cilis
o pseudòpodes.
b) Unicel·lulars, amb cèl·lula procariota, majoritàriament heteròtrofs i es reprodueixen per bipartició.
c) Unicel·lulars o pluricel·lulars, amb cèl·lula eucariota, autòtrofs, amb cloroplasts i són aquàtics.
4. Indica algunes funcions beneficioses dels microorganismes en els éssers vius.
5. Quins éssers vius formen un liquen? Quins tipus de líquens pots mencionar?
6. Explica les característiques principals de les algues i posa exemples.

Atmosfera
1. Fes un dibuix amb les capes de l’atmosfera especificades en alçada.
2. Com s’anomenen els límits que separen les capes de l’atmosfera i quines capes separen?
3. Per què és important l’atmosfera per al desenvolupament de la vida a la Terra, tal com la coneixem?
Què passaria si, de sobte, desaparegués l’atmosfera?
4. Quan va aparèixer l’atmosfera? D’on procedien els gasos que la van constituir?
5. A quina capa es localitzen:
a) La major part del vapor d’aigua i els altres gasos.
b) La capa d’ozó.
c) Els fenòmens meteorològics.
d) Les aurores.
6. Respon les preguntes següents sobre els gasos de l’atmosfera.
a) Quin és el gas més abundant a l’aire? I el segon més abundant?
b) Quins gasos constitueixen l’1% de la composició percentual de l’aire?
c) Què és l’ozó?
d) D’on procedeix el diòxid de carboni?
7. Què és un baròmetre? I un higròmetre?
8. Quina predicció del temps podem fer si el baròmetre indica una pressió atmosfèrica que tendeix a baixar?
9. Fes un mapa d’Europa amb anticiclons i depressions, indica les pressions i el sentit de moviment (és un dibuix lliure però cal que tingui sentit). Dibuixa també un front fred i un de càlid.
10. Dibuixa i explica com serien les brises a un matí de platja.

Sistema Solar
1.Per què no són útils les unitats de longitud que utilitzem per a les distàncies en la nostra vida
quotidiana (per exemple, el metre i el quilòmetre) quan les intentem aplicar a l’univers?
Quines unitats de mesura hauríem d’utilitzar i a què equivalen?
2. Explica el significat de teoria geocéntrica i teoria heliocèntrica.
3. Explica la diferència entre els moviments de rotació i translació que fan els planetes del sistema solar.
4. Quins planetes del sistema solar són gasosos? Quins són els planetes rocosos? Quins són els dos planetes més grans? Quins són els dos més petits? Quins dos planetes són els «veïns» de la Terra?
5. Explica les diferències entre els conceptes següents:
a) Teoria geocèntrica i teoria heliocèntrica.
b) Astronomia i astrologia.
6. Observa el cel nocturn i respon les preguntes:
a) Com es distingeixen els planetes dels estels en observar-los al cel nocturn?
b) Quin nom reben les agrupacions d’estels que, vistes des de la Terra, formen figures que es poden reconèixer fàcilment?
7. Quins moviments fa la Lluna i al voltant de quin astre?
8. Com es va formar l’univers?

La Terra
1.Quines són les característiques més importants de la Terra? Quina és la característica que la fa única
com a planeta en el sistema solar?
2. Per què tenim el dia i la nit a la Terra? Explica-ho.
3. Com arriben els raigs del Sol al nostre país durant el solstici d’hivern? Explica per què.
4. Quines són les fases de la Lluna?
5. Què és un eclipsi? Quins són els dos tipus d’eclipsis que es produeixen? Explica’ls.
6. Què succeeix quan hi ha marea i per què?
7. Respon les preguntes següents sobre el moviment de rotació de la Terra:
a) Per quins punts del nostre planeta passa l’eix de rotació?
b) Com està orientat aquest eix respecte del pla de translació al voltant del Sol?
c) Utilitzant el moviment de rotació de la Terra, com podríem definir el que és un dia?
8. Respon les preguntes següents sobre les estacions:
a) Què succeiria amb les estacions si l’eix de rotació de la Terra no estigués inclinat respecte
del pla de translació?
b) Quina és la diferència entre equinoccis i solsticis? Quins dies es produeixen?
9. Explica en què es diferencien l’escorça continental i l’oceànica. Quines són les altres capes de la Terra?

ORIENTACIONS RECUPERACIONS 2017

Informació per preparar les recuperacions del juny per avaluacions, us deixo els apartats essencials que caldrà estudiar:

1a Avaluació:
- Funcions vitals dels éssers vius.
- Cèl·lula vegetal i cèl·lula animal.
- Els 5 regnes dels éssers vius: característiques i exemples.
- Les parts del microscopi òptic.
- Identificació, classificació i característiques dels diferents grups de vertebrats

2a Avaluació:
- Identificació, classificació i característiques dels diferents grups d'invertebrats.
- Característiques de les molses i les falgueres.
- Les parts de la flor.
- La nutrició de les plantes (imatge treballada).

3a Avaluació:
- Capas i característiques de l'atmosfera.
- Anàlisi i interpretació d'un mapa isobàric (anticiclons, depressions, dades de pressions, moviments...).
- Brises.
- Unitats de mesura a l'univers.
- Moviments de la Terra, estacions...
- Fases de la Lluna.
- Eclipsis.
- El Cicle de l'Aigua.divendres, 26 de maig del 2017

Darrer examen, 1 de juny. Ànims!

Continguts destacats:

- Components de l'Univers
- Unitats de mesura a l'espai
- Moviments de la Terra: estacions (solsticis i equinoccis), per o surt el sol....
- Fases de la Lluna enraonades
- La lluna i els eclipsis
- Cicle de l'Aigua amb definicions dels processos. (al dossier)
- Usos de l'aigua: planta potabilitzadora, depuradora... (al dossier)

Resultado de imagen

dijous, 18 de maig del 2017

Dossier de l'Aigua corregit

Aquí teniu l'enllaç al dossier de l'aigua treballat aquests dies, us el podeu descarregar per preparar l'examen, està corregit!!

Examen dia 1 de Juny!!!

Dossier de l'aigua
Resultado de imagen de cicle de l'aigua

diumenge, 30 d’abril del 2017

dijous, 27 d’abril del 2017

Continguts examen Meteorologia

Continguts fonamentals per a preparar els exàmens de meteo:
1r B: 8 de maig
1r A i 1r C: 9 de maig

- Components de l'aire i efecte hivernacle (pràctica de laboratori).
- Capes de l'atmosfera i característiques.
- Interpretació de mapes isobàrics (anticiclons, depressions, fronts, moviments de les isòbares, vents, dades de pressions....) i de mapes significatius.
- Instruments meteorològics més importants.
- Humitat, rosada, gebre, tipus de precipitacions (pluja, calamarsa...) i fenòmens elèctrics.
- Les brises.

Us adjunto un mapa per si voleu practicar una mica més:

dimecres, 22 de març del 2017

Observació de Protoctistes

Aquests dies estem observant aigua barrejada amb fulles on han crescut microorganismes, fonamentalment protozous i algues microscòpiques (Regne Protoctistes) i alguns microinvertebrats com larves de rotífers (Regne Animal). Gràcies a l'Helena Martí que ha fet la preparació!!!
Imatges obtingudes i enllaç d'altres anys:
Imatge 1: mostra amb Paramecis i d'altres microorganismes
Imatge 2: gra de pol·len de pi


Imatges i vídeos d'altres anys

dimarts, 28 de febrer del 2017

Informacions alumnes 1r D, 1r E, 1r F!!!

DOSSIER 2N TRIMESTRE DE CIÈNCIES NATURALS 1R ESO
Objectius invertebrats.
Esquema dels invertebrats.
Fotos invertebrats (excepte 1rE)
Característiques dels fílums (i classes) dels invertebrats i dibuixos.
Treball dels 2 invertebrats.
(Treball de recerca de “Plagues de llagostes” o “Cucs intestinals”).
Esquema plantes amb flors/sense flors amb característiques i dibuixos.
Exercicis del 26-29 (pàg. 102)
Exercicis del 14 – 18 (pàg. 99)
Exercicis del 38-43 (pàg. 103)

PRÀCTIQUES EN LABORATORI
Classificació dels invertebrats amb ús de clau dicotòmica
Pràctica observació de libèl·lula, estrella de mar i classificació de conquilles.
Pràctica tinció i observació de cèl·lules vegetals (ceba) amb exercicis 29-30-31.
Pràctica observació i dibuix de briòfits/pteridòfits i gimnospermes.
Dissecció de flor d’angiospermes (flor d’ametller i/o presseguer).

Continguts essencial per preparar l'examen Regne Vegetal

Dates:

1A examen 7 de març, dossier dia 9.
1B examen 6 de març, dossier dia 9.
1C examen 7 de març, dossier dia 8.

Continguts destacats:

- Classificació regne vegetal: angiospermes, pteridòfits...
- Molses i falgueres, característiques, parts i cicles reproductius.
- Parts de les flors.
- Reproducció de les plantes.
- Nutrició de les plantes (important entendre l'esquema treballat a classe)


dissabte, 25 de febrer del 2017

Carnestoltes a Can Santoi

Tanquem les activitats d'aquest any a Can Santoi amb el 1A. No perdeu els dossiers de l'activitat que encara els hem de treballar més.


dimarts, 21 de febrer del 2017

Tornem a les flors!

Aquesta setmana disseccionem flors d'ametller, hi ha molts enllaços dintre del bloc. Aquí teniu un d'utilitat:
Dissecció de flor d'ametller

divendres, 17 de febrer del 2017

Nutrició vegetal

Aquesta setmana hem estudiat la nutrició de les plantes (autòtrofa) a partir d'un dibuix esquemàtic. Us deixo l'enllaç del bloc on tenim penjada la imatge que podeu descarregar.
Clica aquí per adreçar-te a la imatge!!!

I aquí tenim una imatge de la cèl•lula vegetal que cal que mireu bé per comentar-la a classe:

dimecres, 15 de febrer del 2017

Observació de mostres vegetals

Us penjo fotos de les mostres que hem vist a classe perquè pogueu tenir-les i completar els dibuixos. Hi ha una mostra que no és vegetal, quina?
dilluns, 6 de febrer del 2017

Can Santoi 2017!!

Tornem a Can Santoi!! Aquest any hem començat amb el 1r B i demà més... Meteorologia i muntanya a peu!!!

dilluns, 16 de gener del 2017

Examen d'invertebrats i model d'examen

Dates:               1B 23 de Gener (dilluns)
                         1A i  1C 24 de Gener (dimarts)

Per  preparar aquest examen us deixo unes preguntes que podrien ser d'examen i que us poden servir de referència per a estudiar. 
Els continguts específics els comentarem a classe.

MODELS D’EXAMEN D’INVERTEBRAT
1. Fes la classificació general des dels regnes fins a especificar els equinoderms.
2. Identifica i classifica els següent ésser viu i explica breument la seva alimentació, indicant les parts principals:
(imatge d'una esponja de mar)
3. Identifica, classifica els següents organismes i explica breument el cicle que representa:
(imatge de dues meduses alliberant gàmetes...)
4. Identifica, classifica les següents imatges i digues les principals diferències:
(imatge d'un anèl·lid i d'un nematode)
5. Identifica i classifica el següents organismes i digues les principals característiques d’aquests grups:                        
(imatge d'una vespa, d'un llimac i d'un cranc de riu)
6. Indica quin tipus de respiració tenen aquest grup d’invertebrats:
a) Estrelles de mar
b) Platihelmints
c) Aràcnids