Cercar en aquest blog

divendres, 8 de juny del 2012

CONTINGUTS RECUPERACIONS, DILLUNS 18 DE JUNY


1A AVALUACIÓ
- Cèl·lula procariota i eucariota
- Cèl·lula vegetal i animal
- Funcions de nutrició, relació i reproducció
- Parasitisme, predació i simbiosi
- El cicle de la matèria
- Fotosíntesi i respiració
- Xarxes alimentàries

2A AVALUACIÓ
- Classificació del Regne Animal (p.152)
- Algues
- Cnidaris
- Mol·luscs
- Crustacis
- Equinoderms
- Peixos
- Molses
- Amfibis
- Falgueres
- Rèptils
- Ocells
- Mamífers

3A AVALUACIÓ
- Classificació del Regne Vegetal (p149)
- Parts de les flors
- Reproducció de les plantes amb flors...fins a la germinació de les llavors.
- Insectes
- Estructura de la Terra
- Moviments de la Terra
- Eclipsis
- Les capes de l'atmosfera
- Aparells dels meteoròlegs
- Interpretació d'un mapa del temps (A, D, fronts, isòbares...)
- Brises