Cercar en aquest blog

dilluns, 23 de març del 2015

CONTINGUTS RECUPERACIÓ 2A AVALUACIÓ

Continguts més importants
- Identificació i classificació dels invertebrats estudiats, a partir d'imatges.
- Descripció bàsica de les característiques de cada grup (Ex. a partir de la imatge d'un cargol caldria saber classificar-lo dintre dels mol·luscs gasteròpodes, i característiques principals)
(Per preparar l'examen podríeu fer-ho a partir de les imatges del llibre)
- Briòfits i pteridòfits: molses i falgueres, parts i característiques.
- Les parts de la flor.
- Cicle reproductiu d'una angiosperma (pol·linització....fecundació...).
- Nutrició vegetal: fotosíntesi i respiració.

Dates:
   9 d'abril 1B, 1C i 1D
   10 d'abril   1A