Cercar en aquest blog

dimecres, 10 d’abril del 2019

Preparem l'examen del dia 24/4/19 (unitat 8)

Continguts bàsics i qüestions per practicar:
La composició de l'aire: "Com es va donar la formació de l'ozó?"
L'Efecte hivernacle: "És bo l'efecte hivernacle?"
L'estructura de l'atmosfera"Digues a quines capes incrementa la temperatura a mida que pugem en altitud"
Aparells meteorològics: "quins aparells faríem servir per mesurar la quantitat de pluja i la humitat relativa de l'aire?"
Conceptes: pressió atmosfèrica, isòbares, rosada, gebrada...: "Digues de què depen que plogui o que nevi", "De què estan formats els núvols?"
Interpretació de mapes isobàrics (identificar depressions i anticiclons, moviments de les masses d'aire, fronts, dades de pressions...): "Analitza i descriu el següent mapa isobàric:"
Imagen relacionada
Moviments dels fronts: "Dibuixa un front fred i explica com entraria en contacte amb una àrea geogràfica determinada"
Les brises: "Dibuixa i explica una brisa nocturna on la platja et quedi a la dreta del dibuix"

dimarts, 9 d’abril del 2019

Preparem l'examen del dia 24 d'abril (Unitat 8)

Continguts bàsics i qüestions per practicar:
- La composició de l'aire: "Com es va donar la formació de l'ozó?"
- L'Efecte hivernacle: "És bo l'efecte hivernacle?"
- L'estructura de l'atmosfera: "Digues a quines capes incrementa la temperatura a mida que pugem en altitud"
- Aparells meteorològics: "quins aparells faríem servir per mesurar la quantitat de pluja i la humitat relativa de l'aire?"
- Conceptes: pressió atmosfèrica, isòbares, rosada, gebrada...: "Digues de què depen que plogui o que nevi", "De què estan formats els núvols?"
- Interpretació de mapes isobàrics (identificar depressions i anticiclons, moviments de les masses d'aire, fronts, dades de pressions...): "Analitza i descriu el següent mapa isobàric:"
Imagen relacionada
- Moviments dels fronts: "Dibuixa un front fred i explica com entraria en contacte amb una àrea geogràfica determinada"
- Les brises: "Dibuixa i explica una brisa nocturna on la platja et quedi a la dreta del dibuix"