Cercar en aquest blog

dijous, 21 de novembre de 2019

PAUTES DE PRESENTACIÓ DEL DOSSIER

- Portada (títols, nom i cognoms, curs i grup, nom del professor, primera avaluació, data). Dibuix opcional.
- Fulls endreçats per dates i numerats.
- Índex (separeu les unitats i les activitats més destacades).
- No feu servir bolígraf vermell, dibuixos pintats i bona presentació.
- Feines acabades.
- Podeu grapar i posar-lo en un portafoli, fàstener o similar.