Cercar en aquest blog

dimarts, 1 de març de 2022

Feines Setmana 1-4 de març

 Aquesta setmana estudiarem tres blocs de continguts (llibre):

- Angiospermes i Gimnospermes. Fareu una graella comparativa amb exemples.

- Les parts de la flor (angiospermes). Explicarem les parts i funcions i farem un dibuix.

- Reproducció de les Angiospermes. Farem l'esquema general que passarem a la llibreta i les activitats 14, 15, 16 i 17 de la pàgina 175.